Na fotografii

Návštěva norských psychiatrů v Lomnici (8.11.2012)

Připojte se k Okrašlovacímu spolku pro Lomnici a okolí! Naší hlavní náplní je péče o veřejnou zeleň, propagace místních památek a pořádání kulturních akcí.