4.8.2013 — 5.9.2013

Výstava v lomnické synagoze a židovské škole

Stavební firmy bratří Eislerů patřily za 1. republiky k největším v Brně (měly přes 1000 zaměstnanců). Jejich nejznámějšími realizacemi v Brně jsou vila Tugendhat od architekta Miese van der Rohe (památka UNESCO, 1930), hotel Avion (architekt Bohuslav Fuchs, 1928), palác Morava (architekt Ernst Wiesner, 1929). V Brně stojí desítky činžovních domů a luxusních vil, dnes většinou památkově chráněných (např. vila Stiassny, známá jako „vládní vila“).
Bratři Arthur, Moritz, Otto, Hugo a Leo Eislerové se narodili v nedaleké Bystřici nad Pernštejnem, žili v Brně, ale měli i významné napojení na Lomnici. Zdědili a až do roku 1961 vlastnili židovskou školu naproti synagoze. Zde trávili především víkendy a ve třicátých letech 20. století vybudovali v podkroví malířský ateliér. Návštěvníkům židovského hřbitova neuniklo, že je zde pomník připomínající oběti jejich rodiny z období holocaustu.
Otto Eisler patřil k nejvýznamnějším architektům období funkcionalismu. Již v roce 1932 byl zastoupen dvěma stavbami v katalogu výstavy The International Style v MOMA v New Yorku (kurátor P. Johnson), nejvýznamnější přehlídce světové meziválečné architektury – spolu s vilou Tugendhat, kterou firma bratří Eislerů postavila.
Na výstavě připravené Galerií Eisler ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lomnice a řadou odborníků si budete moci prohlédnout panely s fotografickou dokumentací staveb, ukázky dobového nábytku, osvětlovacích prvků a designu, videodokumenty. Seznámíte se s životními osudy rodiny poznamenané tragickými událostmi dvacátého století (antisemitismus, 2. světová válka, holocaust, znárodnění firem v roce 1948). Připomenuta bude dále jejich charitativní činnost před 2. světovou válkou a rozsáhlé kulturní, společenské a podnikatelské kontakty u nás i v zahraničí, Eislerovi jako sběratelé umění a mecenáši, práce O. Eislera jako zahradního architekta a zakladatele ZOO v Brně.
Na výstavu budou zapůjčeny exponáty z řady státních i soukromých sbírek. Výstava navazuje na loňské projekty OSLO (Leo Eitinger) a Galerie Eisler (Staré mapy a tisky ze Svaté země). K tématu výstavy budou organizovány přednášky odborníků. Výstava je připravena ke 120. výročí narození Otto Eislera.

Kurátor výstavy Jan Kříž