12.4.2014

V sobotu 12. dubna jsme vyčistili horní část hřbitova, spálili dřevo z vykácených tújí a ošetřili stromky v aleji mezi Řepkou a zastávkou Brusná.