13.9.2014

V sobotu 13. 9. se v rámci Dnů evropského dědictví otevře nová oranžerie a pokřtí kronika z 1. světové války. Samozřejmě budou také otevřeny všechny lomnické památky. A znovu si budete moci prohlédnout výstavu Lomnice a Velká válka.

Více o 1. sv. válce v Lomnici najdete na www.eitinger.cz/velka-valka

Oranžerie v Lomnici

Bývalá zámecká oranžerie s hrnčírnou a pecí tehdejšího panství Serényiů v Lomnici u Tišnova byla v r. 2010 pro její výjimečné historické hodnoty prohlášena za kulturní památku. V letech 2011 až 2014 probíhaly obnovné práce prováděné firmou MOLAT s.r.o. Velké Opatovice podle projektu zpracovaného firmou STABIL s.r.o. Brno. Kontrolu prováděných prací zajišťoval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Městský úřad Tišnov a Městys Lomnice. Před zahájením záchranných prací byl stanoven záměr využití obnovené oranžerie jako expozice historického zahradního nářadí. Nečekaný objev velkého počtu zlomků zahradních terakotových lemovek v půdním prostoru nad pecí v létě 2013 doplní expozici o zrestaurované lemovky v počtu 11 kusů a dále o zapůjčené lemovky i z jiných objektů, např. ze soukromé Landfrasovy vily v Jindřichově Hradci, z Podzámecké a Květné zahrady v Kroměříži, z Lysic, Vranova nad Dyjí, Lednice, Milotic a Hluboké nad Vltavou. Na 4 panelech budou informace o zahradních lemovkách, obecně o oranžeriích, o záchraně lomnické oranžerie a o kulturních památkách Lomnice. Objekt oranžerie náleží soukromým majitelkám Marii Netrefové a Zdeňce Touskové. V r. 2011 obnovil Lukáš Tousek „Zahradnictví pod zámkem“. Práce byly fianancovány z Havarijního fondu Ministerstva kultury ve výši 827 tis. Kč, podíl městyse Lomnice, sponzorů a majitek činil 233 103 Kč. Jde o ojedinělý případ záchrany zahradního objektu u nás, který byl v havarijním stavu a byl zapsán na seznam ohrožených kulturních památek. Díky spolupráci majitelek s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně, Městysem Lomnice a také nespočetného počtu příznivců z celé republiky se podařilo tuto stavbu zachránit. Objekt s dlouhým stavebně-historickým vývojem byl tak zachráněn a bude sloužit jak majitelům, tak i k propagaci kulturních památek v půvabné Lomnici.

Dagmar Fetterová, 22.8.2014