4.12.2014

Tradiční čtení básně Josefa Uhra Do Grónska a výroční schůze spolku.