10.3.2015 00:00 — 31.3.2015 00:00

V odborném časopise Annales psychologici vyšel článek Dity Hádkové Od homo sapiens k homo humanus – Seznámení s Leem Eitingerem. Autorce blahopřejeme a děkujeme!

http://digilib.phil.muni.cz/…2014-1_4.pdf?…