8.6.2017

Na hřbitově nám to sluší! Červnová brigáda se točila kolem tisů.