Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí (OSLO) byl založen v lednu 2008 několika obyvateli Lomnice a jejich přespolními přáteli, kteří považují Lomnici za jedno z nejkrásnějších míst na světě.

OSLO vznikl v návaznosti na nejlepší tradice spolčování, jejichž minulost sahá v regionu až do období rakouského mocnářství. Mezi jeho aktivity patří ochrana a tvorba veřejné zeleně, propagace místních památek, organizování kulturních akcí za účelem seznámit širokou veřejnost s minulostí a přítomností městyse a prosazování principů otevřené občanské společnosti. OSLO se kromě těchto aktivit podílí na vydávání regionálních publikací a snaží se udržovat paměť zaniklé židovské čtvrti a jejich obyvatel.

Připojte se k nám!

Naše adresa

Pod Starou farou 44
679 23 Lomnice

Předseda

Tomáš Mikita
Ve Žlíbku 174
679 23 Lomnice tomas.mikita@gmail.com

Místopředseda

Michal Konečný
konecny.michal@npu.cz

22688021

Číslo účtu

233685821/0300

Důležité dokumenty

Valné hromady