Valná hromada Okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí proběhla 18.1.2008 v 19.00.

Zúčastnilo se 11 členů a 1 host ze 14ti zakládajících členů.

Program

 1. Založení spolku, prezence a schválení stanov.
 2. Volba předsedy a místopředsedy.
 3. Organizační záležitosti na listopad a prosinec.
 4. Plán práce na rok 2008.
 5. Diskuse.

Program byl schválen všemi členy spolku.

Založení spolku, prezence a schválení stanov

Spolek s názvem Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí byl založen 18.1.2008 v Lomnici.

Jednomyslně všemi přítomnými.

 • Prezence

  11 přítomných, 1 host.

 • Zároveň byl schválen členský příspěvek ve výši 200 Kč na rok a osobu.
 • Spolek bude rovněž zaštiťovat činnost sboru LSDa. Přičemž bylo jednomyslně schváleno, že členové sboru nejsou povinni platit členský příspěvek.

Volba předsedy a místopředsedy

Navrženi:

 • Barbora Pavlišová — předseda
 • Michal Konečný — místopředseda

Schváleni jednomyslně.

 • Zita Brichtová — účetní a pokladní
 • Milada Fialová — zapisovatelka
 • Miroslava Novotná — kronikářka
 • Petr Novotný — webmaster

Organizační záležitosti na první pololetí roku 2008

 • Žádost o dotace na festival sborů.
 • Založení účtu u ČSOB.
 • Poplatky na rok 2008

  výběr.

 • Logo

  návrhy do další pracovní schůzky.

 • Návrh internetových stránek

  pan Novotný.

Plán práce na rok 2008

 • Jaro 2008

  úprava hrobky Serényiů v souvislosti s přípravou výstavy Otto Jan Serényi.

 • Čištění potoka v oboře.
 • Informační systém pro kulturní stezku.
 • Výstava rukodělných prací v zahradě kaple sv. Antonína Paduánského v rámci Dnů Evropského kulturního dědictví.
 • Dny Evropského kulturního dědictví

  výklad a průvodcovství v jednotlivých kulturních památkách Lomnice.

Diskuse

 • Obnova kaštanové aleje v oboře

  návrh Alexandr Harvan.

 • V rámci kulturní stezky umístění bust významných osobností Lomnice

  návrh Michal Konečný.

 • Výsadba aleje okrasných stromů maturitních ročníků SOŠ Fortika

  návrh studenti SOŠ Fortika.