Valná hromada proběhla 12.12.2011 v 19.00 hod. Zúčastnilo se 12 členů.

Program

 1. Prezence
 2. Zhodnocení roku 2012
 3. Plán na rok 2013
 4. Granty
 5. Účetní závěrka
 6. Diskuse

Program byl schválen všemi členy spolku.

Prezence

Na schůzce bylo přítomno 12 členů.

Předsedkyně spolku M. Fialová požádalo o ukončení předsednictví a členství ve spolku - na vlastní žádost.

Zhodnocení roku 2012

Pátý rok fungování spolku byl bohatý především na brigády. Podařilo se vysázet novou ovocnou alej u vodojemu. Provést obnovu stromů v aleji podél silnice Řepka - Brusná. Bohužel všechny keříky Tisů vysázené pod hrobkami Serényiů všechny zašly. Bude nutná nová výsadba. Také se podařilo z větší části obnovit původní cestu na Veselí.

Všechny naplánované kulturní akce proběhly a byly úspěšné.

 • Výstava fotografií

  vernisáž proběhla 21.7.2012. Výstavu s názvem Pod křídly Pegase aneb trocha fantazie nikoho nezabije. Byla zcela netradičním pohledem autora Josefa Ptáčka na přírodu pod mikroskopem.

 • Dny evropského dědictví

  i letošní DED byly velmi významné. Letošní evropský svátek byl věnován stému výročí narození Leo Eitingera - významného a světově uznávaného psychiatra, který se narodil na Lomnici a emigroval ve válečných letech do Norska.

  Za tímto účelem byla vyrobena busta Leo Eitingera, která byla odhalena v lomnické synagoze.

  K tomuto výročí zorganizovala Barbora Antonová s dalšími institucemi psychiatrický kongres v Brně. Tato akce byla velice úspěšná. Byla kladně přijata i ze strany norských účastníků celé akce. Ve spolku se neobešla bez problémů. Hlavně co se týká vyúčtování. Po bouřlivé debatě byl vybrán nový účetní poradce Ing. Matěj.

  Pietní setkání 12.12.2012 proběhlo v synagoze s instalací putovní výstavy o Leo Eitingerovi.

  Z lomnického zpravodaje:

  Již popáté se Lomnice v polovině září zapojila do oslav mezinárodních Dnů evropského dědictví. Stejně jako v loňském roce se jádro oslav odehrávalo na Židovském náměstí, a den se opět nesl v duchu jednoho tématu. Loni jsme odhalili pět kamenů zmizelých (Stolpersteine) rodině Liebesných, letos jsme zahájili oslavy 100. výročí narození významného lomnického rodáka Lea Eitingera.

  Smyslem Dnů evropského dědictví je zpřístupnit památky, které jsou jinak pro veřejnost uzavřeny. V Lomnici jde zejména o unikátně dochovanou kapli na zámku, která se nachází v soukromém objektu hotelové školy – díky vstřícnosti vedení této instituce mohli zájemci opět žasnout nad tímto upozaděným skvostem rané gotiky. V dalších objektech, tedy na radnici, v kostele a v synagoze, se návštěvníkům dostalo odborného výkladu o historii objektů i obyvatel, kteří je navštěvovali. Poprvé byla otevřena budova bývalého rabinátu naproti synagoze, kde byly vystaveny historické mapy.

  Program na Židovském náměstí byl pestrý a zaujal všechny, od dětí až po seniory. Velký ohlas získal folklórní soubor Drahan se svou dětskou sekcí Drahánek, který předvedl oblíbené lidové písně a tance.

  Slavnostní program v synagoze zahájil soubor KlezMehrin, jenž zahrál písně tradičního židovského žánrů klezmer. Poté poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Brzobohatá (původem z nedalekého Tišnova) zahájila výstavu Leo Eitinger – svědek trýznivého století, která návštěvníky seznámila s osudy tohoto světově uznávaného psychiatra i jeho příbuzných. Výstavu bylo možné uskutečnit právě díky příspěvku paní poslankyně.

  Vyvrcholením dne bylo odhalení bysty Lea Eitingera z dílny sochaře Nikose Armutidise. Bylo pro nás velkou ctí, že se tohoto aktu ujali vzácní hosté: velvyslanec Norského království v ČR pan Jens Eikaas, jehož instituce poskytla na oslavy Eitingerova výročí velmi štědrý dar, dále hejtman Jihomoravského kraje pan Michal Hašek, který převzal nad oslavami záštitu, předseda Židovské obce v Brně pan Pavel Fried, starosta městyse Lomnice Milan Vojta a europoslankyně Zuzana Brzobohatá. Velmi milým hostem byla rovněž Miluše Juříčková z brněnské nordistiky, bez níž by projekt nebylo možné uskutečnit v takovém rozsahu. Velké poděkování patří všem, díky jejichž finančním příspěvkům byla bysta vyrobena: Jihomoravský kraj, městys Lomnice, Nadační fond obětem holocaustu, společnosti Reistav a Volksbank a Milan Vojta.

  Hosté ve svých projevech vyzdvihli stále aktuální odkaz Lea Eitingera, který v Norsku patřil nejen k předním specialistům na psychiatrii, konkrétně viktimologii a posttraumatickou stresovou poruchu, ale velmi aktivně se veřejně vyjadřoval k palčivým společenským otázkám týkající se postavení menšin, xenofobie a rasismu; jeho názory k nám dodnes promlouvají s velkou naléhavostí. Velmi nás potěšily i poděkování hostů za to, že se Okrašlovací spolek zhostil organizace oslav a podařilo se mu do nich zapojit řadu významných institucí, jako je Masarykova univerzita, Univerzita v Oslu, Česká psychiatrická společnost, Nadační fond obětem holocaustu, Magistrát města Brna, ale také Židovské muzeum v Oslu a v Trondheimu a Centrum holocaustu v Oslu. Věříme, že zejména kontakty s norskou stranou povedou k další úzké spolupráci a že se Lomnice dostane na mezinárodní pomyslnou životopisnou mapu této velké osobnosti.

  Eitingerovské oslavy ovšem pokračují dále, všechna akce jsou přístupné veřejnosti a srdečně je vás na ně zveme: 8. a 9. listopadu v Brně proběhne konference za účasti Eitingerových přátel a kolegů (z nichž někteří vystupovali jako znalci v Breivikově procesu) a účastníky konference chceme přivézt také do Lomnice, začátkem prosince se bude v Brně (a snad i v Tišnově) promítat malý cyklus uměleckých filmů souvisejících s tématy Eitingerova bádání, v nakladatelství Doplněk vyjde kniha Eitingerových pamětí Doktor pro život… podrobný program najdete na webu www.eitinger.cz, který bude neustále aktualizován.

  Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí děkuje všem Lomničanům a dalším příznivcům, kteří se účastní našich aktivit, a chtěli bychom zdůraznit, že vítáme nové členy i jakékoli náměty a nápady pro naši další činnost. Lomnice si naši společnou pozornost a péči určitě zaslouží.

 • Druhý lomnický jarmark

  proběhl letos ještě před začátkem Adventu ve stejném duchu jako loňský jarmark. Žáci ZŠ připravili v prvním patře galerie výstavu svých prací a dílničky pro návštěvníky.

  Z lomnického zpravodaje:

  Druhý ročník lomnického jarmarku proběhl v sobotu 24.11.2012.

  Pro návštěvníky bylo připraveno 23 řemesel od řemeslníků místních i z blízkého okolí i vzdáleného Železného Brodu.

  Své umění předváděli: dráteníci, perníkáři, svíčkaři, korálkáři, skláři, tkadleny, květinářky, řezbář, kovář, krajkářka, ale i žáci místní základní školy připravili výstavu svých prací a dílničky pro děti. Hasiči se postarali o uzené klobásy a ze zámecké školy nám připravili žáci s učitelským sborem překvapení v podobě drobných dárků a na občerstvení domácí zdobené koláče, pečená jablíčka, palačinky se šlehačkou a výborný punč. Odpoledne předvánoční atmosféru doplnila Cimbálová muzika Tomáše Zouhara.

  Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí děkuje všem místním i přespolním řemeslníkům za krásnou předvánoční atmosféru. Sokolu Lomnice a městysi Lomnice za finanční a technickou podporu. Dále také za spolupráci SDH Lomnice, ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, SOU a SOŠ, SČMSD Lomnice.

  Zvláštní poděkování patří Bednářovým, kteří nám již podruhé perfektně připravili celý sál sokolovny a udělali vše pro bezchybný průběh jarmarku.

Plán na rok 2013

 • duben

  dosazení stromků v aleji, dokončení lesní cesty na Veselí

 • květen

  procházka Brnem

 • červen

  noční prohlídka zámku

 • červenec

  výstava Otto Eisler

 • září

  Dny evropského dědictví

Granty

Všechny granty za letošní rok byly vyúčtovány a uzavřeny.

Norský dar zatím nebyl vyúčtován. Ještě nebyla utracena celá hotovost.

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka je ve zpracování. Bude uvedena v prvním zápisu roku 2013. Stav účtu k 1.1.2013 190 627,97 Kč.

Nový účetní spolku - Ing. Matěja.

Diskuse

 • Návrh M. Konečného na dokumentační centrum které by mělo být umístěno v synagoze.
 • Návrh T. Mikity na vysázení nové aleje na Luzichovou.